Archive | March 24, 2018

Anna Karenina (Part 4 – Chapter 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 16 The princess sat in her armchair, silent and smiling; the prince sat down beside her. Kitty stood by her father’s chair, still holding his hand. All were silent. The princess was the first to put everything into words, and to translate all thoughts and feelings into practical questions. And […]

Anna Karenina (Quyển 4 – Chương 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 16 Phu nhân ngồi lặng thinh trong ghế bành, tươi cười; lão quận công ngồi cạnh; Kitti đứng bên ghế bành của cha, cầm tay ông. Mọi người đều im lặng. Phu nhân là người đầu tiên gọi tên sự việc lên và kéo tình cảm, ý nghĩ của họ […]