Archive | March 16, 2018

Rong Rêu – Seaweed

Rong Rêu Nguyễn Tâm Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển. Thà là chim bay vui theo tháng ngày. Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời. Lang thang giữa cuộc đời mà vui. Một ngày bên em, cho em hơi thở. Từ dạo yêu em, con tim tan vỡ. Để rồi đêm […]

Anna Karenina (Part Three – Chapter 6-10)

Anna Karenia Leo Toistoy Chapter 6 Mashkin Upland was mown, the last row finished, the peasants had put on their coats and were gaily trudging home. Levin got on his horse and, parting regretfully from the peasants, rode homewards. On the hillside he looked back; he could not see them in the mist that had […]

Anna Karenina (Quyển 3 – Chương 6-10)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 6 Cắt xong đám cỏ cuối cùng ở đồi Masca, mọi người mặc áo khoác và vui vẻ trở lại nhà. Levin lên ngựa và trở về sau khu lưu luyến chia tay với đám mugich. Trên đỉnh đồi, chàng quay nhìn lại phía sau: mọi người đã khuất trong […]