Archive | March 14, 2018

Anna Karenina (Part Two – Chapter 31-35)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 31 It was a wet day; it had been raining all the morning, and the invalids, with their parasols, had flocked into the arcades. Kitty was walking there with her mother and the Moscow colonel, smart and jaunty in his European coat, bought ready-made at Frankfort. They were walking on […]

Anna Karenina (Quyển 2 – Chương 31-35)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 31 Hôm ấy trời xấu; mưa tầm tã suốt sáng, và bệnh nhân cầm ô đứng tụ tập trong hành lang. Kitti đi với mẹ và ông đại tá người Moxcva diện chiếc áo vét tông kiểu Âu may sẵn vừa mới mua ở Frăngfua. Họ đi men theo một […]