Archive | March 12, 2018

Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letter (27)

Thư Tình Gửi Một Người (27) Tác Giả: Trịnh Công Sơn 16/12/1964 Ánh ạ, Đêm hôm qua viết đến đó thì anh mỏi và ngủ mê đi. Chiều của ngày khác buổi chiều với vẻ yên tĩnh của mọi người. Anh ngồi một mình và thấy tuổi trẻ mình tiêu hao đi trên từng ngày […]