Archive | March 7, 2018

Anna Karenina (Part One – Chapter 31-34)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 31 Vronsky had not even tried to sleep all that night. He sat in his armchair, looking straight before him or scanning the people who got in and out. If he had indeed on previous occasions struck and impressed people who did not know him by his air of unhesitating […]

Anna Karenina (Quyển 1 – Chương 31-33)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 31 Khuôn mặt đầu tiên Anna trông thấy khi về đến nhà là cậu con trai. Mặc cho nữ gia sư phản đối, chú bé cứ chạy vụt xuống thang gác, miệng kêu: “Mẹ! Mẹ!” trong nỗi vui sướng cuống cuồng. Chạy tới bên mẹ chú đu ngay lên cổ. […]