Archive | March 5, 2018

Thư Tình Gửi Một Người -.The Love Letters (26)

Thư Tình Gửi Một Người (26) Trịnh Công Sơn 15/12 Buổi chiều đây Ánh ạ. Anh vừa được thư của anh Cường và thư nhà. Đọc xong buồn. Bao giờ cũng thế. Anh bỗng thèm về đó ít lâu để ngồi nhìn lại từng khuôn mặt thân thuộc. Có lẽ rồi anh cũng sẽ cố […]