Archive | March 3, 2018

Anna Karenina (Part One – Chapter 16-20)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 16 Vronsky had never had a real home life. His mother had been in her youth a brilliant society woman, who had had during her married life, and still more afterwards, many love affairs notorious in the whole fashionable world. His father he scarcely remembered, and he had been educated […]

Anna Karenina (Quyển 1 – Chương 16-20)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 16 Sáng hôm sau, mười một giờ, Vronxki ra ga Peterburg đón mẹ: người đầu tiên chàng nhìn thấy trên bậc cầu thang lớn là Oblonxki đến đón em gái cũng về chuyến tàu này. – Này, Quan lớn đi đón ai thế? – Oblonxki reo lên. – Đón mẹ […]