Bông Hồng Cài Áo – A Rose For Your Pocket

Bông Hồng Cài Áo

Phạm Thế Mỹ

Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?”
-Biết gì ? “Biết là, biết là con thương Mẹ không ?”

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.

(English Version)

A Rose For Your Pocket

A pink rose for you.
A pink rose for me.
A pink rose for everyone.
For everyone who still has a mother.
For everyone who has a mother’s warmth in his soul.
And even if your mother has passed away,
Like a flower without sun,
Like a childhood without laughter,
Like a life without wisdom,
Like a night sky without stars,
Here’s a pink rose for you, too.

Mother, mother is a gentle stream.
Mother, mother is a fairy’s melody.
She is the shadow at high noon.
She is the eyes of the moon.
She is the beacon in the night when you’re lost.

Mother, mother is sweet sugarcane.
Mother, mother is a banana and a bunch of betel nuts,
She is the chirping crickets in the night.
She is the warm sun on the fields.
She is the gift of love for life.

Then one sunny afternoon when I returned home,
I stared at my mother and said,
“Mom, do you know something?”
“What is it?”
“Do you know how much I love you?”
There is a pink rose pinned on my chest.
There is a pink rose pinned on your chest.
Please, oh please,
Let us be grateful we still have our mothers.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Bông Hồng Cài Áo” Of Musician Phạm Thế Mỹ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: