Archive | March 2, 2018

Bông Hồng Cài Áo – A Rose For Your Pocket

Bông Hồng Cài Áo Phạm Thế Mỹ Một bông Hồng cho em Một bông Hồng cho anh Và một bông Hồng cho những ai Cho những ai đang còn Mẹ Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi Như đóa hoa không mặt trời Như trẻ thơ […]

Anna Karenina (Part One-Chapter 11-15)

Anna Karenina by Leo Toistoy Chapter 11 Levin emptied his glass, and they were silent for a while. “There’s one other thing I ought to tell you. Do you know Vronsky?” Stepan Arkadyevitch asked Levin. “No, I don’t. Why do you ask?” “Give us another bottle,” Stepan Arkadyevitch directed the Tatar, who was filling up […]

Anna Karenina (Quyển 1- Chương 11-15)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 11 Tiểu thư Kitti Trerbaxcaia mới mười tám tuổi. Đây là mùa đông đầu tiên cô tiếp xúc với giới xó giao. Cô đó thành công trong giới thượng lưu hơn các chị; ngay cả mẹ cô cũng không ngờ tới điều đó. Không những mọi chàng trai hay khiêu […]