Archive | February 28, 2018

Anna Karenina (Part One- Chapter 6-10)

Anna Karenina  by Leo Tostoy Chapter 6 When Oblonsky asked Levin what had brought him to town, Levin blushed, and was furious with himself for blushing, because he could not answer, “I have come to make your sister-in-law an offer,” though that was precisely what he had come for. The families of the Levins and […]

Anna Karenina (Quyển 1- Chương 6-10)

Anna Karenina Leo Tostoi Chương 6 Tới Moxcva bằng chuyến xe lửa sáng, Levin ghé vào nhà ông anh cùng mẹ khác cha Coznưsev. Sau khi thay quần áo, chàng đến phòng anh định kể ngay cho ông rõ tại sao chàng đến Moxcva và hỏi ý kiến ông, nhưng anh chàng không phải chỉ […]

Anna Karenina (Quyển 1- Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Tostoy Quyển 1: Chương 1 Mọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng. Trong gia đình Oblonxki, mọi việc đều rối bét. Bà vợ khám phá ra việc chồng tằng tịu với cô nữ gia sư người Pháp dạy trẻ […]