Archive | February 8, 2018

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Chương 36 – 40)

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai Colleen McCullough Chương 36 Xong rồi, Justine nói với mẹ, con đã quyết định. Con biết sẽ theo nghề nào. – Mẹ tưởng rằng chuyện xong lâu rồi chứ. Con sẽ theo học nghành mỹ thuật ở trường Đại học Sydney phải không? – Không đâu mẹ, con […]

The Thorn Birds (Chapter 51-55)

The Thorn Birds by Colleen McCullough Chapter 51 (354) “Oh, Ralph! You rode all the way from Gilly with this? How it must have hurt! Do you feel all right? No faintness? You might have ruptured something inside!” “No, I’m fine, and I didn’t feel it, honestly. I was so anxious to get here, make […]