Archive | February 7, 2018

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Chương 31-35)

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai Colleen McCullough Chương 31 Chiếc tàu cập bến cảng Genoa đầu tháng tư. Tổng giám mục De Bricassart đặt chân lên một nước àtràn ngập ánh nắng mùa xuân Địa Trung Hải. Liền đó, ông lên tàu hỏa đi Roma. Nếu ông tỏ ý muốn, Vatican đã gởi […]

The Thorn Bird (Chapter 46-50)

The Thorn Birds by Colleen McCullough Chapter 46 “Such incidents are regrettable, my dear Archbishop, but even we who are ordained the priests of Our Dear Lord are weak, all-too-human creatures. I find it in my heart to pity him deeply, and I shall pray tonight that he finds more strength in the future,” the […]