Archive | February 5, 2018

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Chương 26-30)

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai Collleen McCullough Chương 26 Bốn tuần lễ trôi qua trước khi Meggie gặp lại Luke. Cứ mỗi sáng chủ nhật, Meggie trang điểm đàng hoàng, mặc chiếc áo dài vải xoa xinh xắn chờ đợi anh chồng không bao giờ tới. Ông chủ Mueller và Anne, và vợ […]

The Thorn Birds (Chapter 41-45)

The Thorn Birds  by Colleen McCullough Chapter 41 “Fee?” asked Paddy anxiously. “Whatever you decide, Paddy. I don’t care.” “Meggie?” “I don’t want her thirteen million pieces of silver,” Meggie said, her eyes fixed on Father Ralph. Paddy turned to the lawyer. “Then that’s it, Harry. We don’t want to contest the will. Let the […]