Archive | February 3, 2018

Trường Làng Tôi – My Village School

Trường Làng Tôi Phạm Trọng Cẩu Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh Muôn chim hót vang lên êm đềm. Lên trường tôi, con đê bé xinh xinh Len qua đám cây xanh nhẹ lướt. Trường làng tôi hai gian lá đơn sơ Che trên miếng sân vuông mơ màng. Trường làng tôi không […]