Xóm Đêm – My Village At Night

Xóm đêm

Phạm Đình Chương

Đường về canh thâu.
Đêm khuya ngõ sâu như không mầu,
qua phên vênh có bao mái đầu
Hắt hiu vàng ánh điện câu.

Đường dài không bóng.
Xa nghe tiếng ai ru mơ màng.
Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn.
Có đôi lòng vững chờ mong.

Ai chia tay ai đầu xóm vắng im lìm.
Ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm.
Mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm.
Đẹp kiếp sống thêm.

Màn đêm tịch liêu.
Nghe ai thoáng ru câu mến trìu.
Nghe không gian tiếng yêu thương nhiềụ
Hứa cho đời thôi đìu hiu.

Đêm tha hương ai vọng trông.
Đêm cô liêu chinh phụ mong.
Đêm bao canh mưa âm thầm,
Theo gió về khua cơn mộng,
Hẹn mai ánh xuân nồng.

Cho nên đêm còn dậy hương,
Để dìu bước chân ai trên đường,
Để nhìn xóm khuya không buồn
Vì người biết mang tình thương.

(English Version)

My Village at Night

On the way home in the darkness,
Led down dimly lit alleyways,
Through the thatched wattle pokes many a head,
Flickering softly in the warm golden light.

The long road is devoid of any human shadow.
A faint voice lazily beckons in the distance.
The drizzling rain blurs the narrow pathways.
A couple of hearts are standing strong united while they await a better future.

A visitor bids a neighbor a good night in a quiet entryway.
The beaming eyes of residents express a thousand words of affection.
May the morning sunlight shine more brightly on the poor lovers.
Let’s paint our lives more gracefully.

The night is so quiet and lonely.
I hear someone sweetly singing a soulful lyric.
I hear the voice of love growing in the air.
It promises that life will no longer be full of misery.

The solitary night blooms with hope and expectation.
The desolate night of the warrior permeates the loneliness and desperation.
The night drenches us in surreptitious rains,
Whispering our dreams on the wind.
Let us come together in the warm spring sunshine.

So, the sweet smell of incense invades the night,
Guiding the footsteps of travelers.
Seeing the village at night will no longer be woeful,
For the people know how to love one another.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Xóm Đêm” Of Musician Phạm Đình Chương.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: