Archive | January 31, 2018

Xóm Đêm – My Village At Night

Xóm đêm Phạm Đình Chương Đường về canh thâu. Đêm khuya ngõ sâu như không mầu, qua phên vênh có bao mái đầu Hắt hiu vàng ánh điện câu. Đường dài không bóng. Xa nghe tiếng ai ru mơ màng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn. Có đôi lòng vững chờ mong. Ai chia […]