Đêm Đông – Winter Night

Đêm Đông

Nguyễn Văn Thương

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà.

(English Version)

Winter Night

The afternoon was closing, and the night began to unfold.
A bell was ringing lazily in the distance.
The birds were gliding on weary wings of longing,
Amidst the gray clouds that rolled back into heaven.

Time seemed to stand still in silence.
The barren trees had vanished with the afternoon clouds.
Rain was pouring down in dreary agony.
The fog was so invasive. Oh! How gloomy it was!

Winter night, melancholy warriors anticipate,
Their long-awaited homecoming from faraway lands.
Winter night, a bewildered wife awaits her husband.
Winter night, poets are haunted by their own lovesick souls.
Winter night, singers gaze in the mirror at their own heartbroken shadows.

The wind inspires a breathtaking afternoon.
The wind blows over a thousand forests.
The wind sets a cloudy boat adrift.
The wind sings of eternal anguish.
The wind laments its own heart and soul.
The wind suffers endless pain.

Winter night, Oh! How I dream of the road back home!
Winter night, I have an image of a loving family.
Winter night, I wander with wild stumbling footsteps.
Anyone can understand the loneliness of exiled travelers on a winter’s night.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Đêm Đông” Of Musician Nguyễn Văn Thương.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: