Archive | January 25, 2018

The Thorn Birds (Chapter 26-30)

The Thorn Birds  by Colleen McCullough Chapter 26 “You really think that, Father?” “I do. What happened tonight must go no further.” “But what about Meggie? She heard it all.” “Don’t worry about Meggie, I’ll take care of her. I don’t think she understood more of what went on than that you and Frank quarreled. […]

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Chương 21-25)

Tiếng Chim Kót Trong Bụi Mận Gai Colleen McCullough Chương 21 Cả hai gần như không nói một lời nào trên đường từ Braich về Drogheda, cách xa một trăm cây số. Khi về gần đến nhà, Luke cho de dừng lại, bước xuống đất, đi vòng qua cửa bên kia dìu Meggie cùng bước […]

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Chương 21-25)

Tiếng Chim Kót Trong Bụi Mận Gai Colleen McCullough Chương 21 Cả hai gần như không nói một lời nào trên đường từ Braich về Drogheda, cách xa một trăm cây số. Khi về gần đến nhà, Luke cho de dừng lại, bước xuống đất, đi vòng qua cửa bên kia dìu Meggie cùng bước […]