Archive | January 24, 2018

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Chương 16-20)

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai Colleen McCullough Chương 16 Tất cả những người khác đều kịp về Drogheda trước khi cơn bão đến, họ bỏ ngựa ở ngoài sân và hối hả hoặc chạy vào ngôi nhà lớn hoặc vào căn nhà dành cho những người đàn ông độc thân. Trong phòng khách […]

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Chương 16-20)

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai Colleen McCullough Chương 16 Tất cả những người khác đều kịp về Drogheda trước khi cơn bão đến, họ bỏ ngựa ở ngoài sân và hối hả hoặc chạy vào ngôi nhà lớn hoặc vào căn nhà dành cho những người đàn ông độc thân. Trong phòng khách […]

The Thorn Birds (Chapter 21-25)

The Thorn Birds by Colleen McCullough Chapter 21 “You never answer my questions outright, do you?” Straightening, she laid her palm on his chest and held it there. “You’re a sybarite, Ralph, you lie in the sun. Are you as brown all over?” Smiling, he leaned his head forward, then laughed into her hair, his […]