Archive | January 23, 2018

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Chương 11-15)

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai Colleen McCullough Chương 11 Mary Carson sắp 72 tuổi, bà chuẩn bị chu đáo cho buổi tiếp tân lớn, chưa từng có ở Drogheda trong 50 năm qua. Ngày kỷ niệm sinh nhật của bà đúng vào thượng tuần tháng 11, bấy giờ trời vẫn còn nóng dữ […]

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Chương 6-10)

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai Colleen McCullough Chương 6 Frank không về nhà từ mười lăm ngày naỵ Anh ta theo người chăn nuôi già tên Peter cái thùng, với đàn chó, hai con ngựa, một chiếc xe nhỏ do một con ngựa tồi kéo dùng để chở đồ dự trữ, họ đến […]

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Chương 1-5)

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai Colleen McCullough “Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát […]