Archive | January 12, 2018

The Alchemist (Chapter 10)

Nhà Giả Kim Paulo Coelho Chapter 10 44 Ngày hôm sau có dấu hiệu báo nguy đầu tiên. Ba chiến binh tiến lại gần hỏi hai người làm gì ở đấy. “Tôi đem chim ưng đi săn”, nhà luyện kim đan đáp. “Chúng tôi phải khám xem hai người có vũ trang không”, một chiến […]

The Alchemist (Chapter 9)

Nhà Giả Kim Paulo Coelho Chương 9 40 Chiều tối hôm sao cậu đi ngựa đến lều của nhà luyện kim đan. Cậu đợi một lúc thì ông cũng vừa xong để đi; con chim ưng đậu trên vai trái. “Hãy chỉ cho ta sự sống trên sa mạc”, nhà luyện kim đan nói, “chỉ […]