Archive | January 10, 2018

The Alchemist (Chapter 8)

Nhà Giả Kim  Paulo Coelho Chương 8 34 Đoàn người mới tới được đưa ngay đến ra mặt tù trưởng của El Fayum. Cậu chăn cừu không dám tin ở mắt mình: ốc đảo không phải là một cái giếng với dăm ba cây chà là bao quanh – như cậu đã đọc trước kia […]

ThevAlchemist (Chapter 7)

Nhà Giả Kim Paulo Coelho 30 Một ngày nọ cậu đưa trả sách cho anh ta “Sao, cậu học hỏi được nhiều chứ?” Anh ta háo hức, vì cần có người trò chuyện để quên đi nỗi lo sợ sắp xảy ra đánh nhau “Tôi học được rằng thế giới có tâm linh và ai […]