Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letters (24)

Thư Tình Gửi Một Người (24)

Trịnh Công Sơn

7/12

Buổi sáng anh thức dậy cùng cơn sốt. Thấy mệt mỏi và bần thần trong người.

Anh mặc áo quần ra phố, ngồi uống sữa ở Pagode(45) và bây giờ đang đứng ở nhà dây thép và viết cho Ánh.

Ở đây các trường vẫn chưa đi học. Huế có thế không?

Anh gửi thư cho Ánh bây giờ và đi đến bến xe về Blao luôn. Thật buồn nhưng phải thế rồi đó.

Thành phố vẫn nhộn nhịp như không. Mọi người tuôn ra phố như nước. Anh chỉ thấy lờ mờ.

Có lẽ lên đến Blao thì anh ngã bệnh thật lâu.

Ánh đang làm gì. Có hay gặp anh Cường ở trường không?

Cầu mong Ánh vui.

(English Version)

The Love Letters (24)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

7/12

This morning I woke up with a fever. I felt anxious and tired.

I got dressed and walked down the street to have some milk at La Pagoda coffee shop. Now I am standing at the post office and I am writing to you.

The students have not returned to school yet here. Have the students gone back to school yet in Huế?

I am posting a letter to you right now then I am going to catch a bus back to Blao. It’s sad, but inevitable.

The city is still bustling. The streets are crowded with a steady stream of people rushing around. It’s all a blur to me.

I hope I don’t get sick on the way to Blao.

What are you doing now? Do you often see Cường at school?

May you always be happy.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: