Hoài Cảm – Old Flame

Hoài Cảm

Cung Tiến

Chiều buồn len lén tâm-tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thấm không gian
âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn

Lòng cuồng điên vì nhớ
ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!

Thời gian tựa cánh chim bay,
qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?

(English Version)

Old Flame

This sad afternoon creeps softly into my mind.
I can vaguely hear the sound of rain on autumn leaves.
My emotions run deeply like an ancient sound,
That earnestly echoes words of long ago.

My solitude permeates the surrounding air,
As it slowly and silently invades my soul.
This afternoon I suddenly remember you, my old flame.
As the forlorn fog sinks into the sunset.

My foolish heart burns with longing for you.
Oh! Where are you? Where is my lost love?
I always wait for you in my dreams.
But will I ever see you once again?

A distant autumn,
Fades into a dark night unnoticed.
You, my old flame, are so far away,
Do you tread with me on those paths of long ago?

I have waited for you, my old flame, for an eternity,
As the forlorn fog blankets the wellspring of life.
Let’s stroll hand in hand in a faraway place.
Let’s think of only each other until the end of time.

Time flies like a bird.
Months and days have gradually disappeared.
Where are the old days of peace and joy?
I wonder when my suffering will come to an end.

Đặng Hoàng Lan  Translated From The Song “Hoài Cảm” Of Musician Cung Tiến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: