Bài Tình Ca Mùa Đông – Winter’s Love Song

Bài Tình Ca Mùa Đông

Bài tình ca mùa Đông anh hát giữa đêm trời giá
Tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng em vợi xa
Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba
Anh cố bước, đôi chân chậm quá!

Để rồi sắp gặp nhau, mới biết em không đợi nữa
Trời lại thêm mùa đông, cho tuyết than trên đầu non
Kỷ niệm giăng ngập đêm nay trong mưa
Anh hứng nốt những giọt cuối mùa

Êm êm, ngoài kia nhạc đêm đông!
Anh nhớ khi mặn nồng,
Xin cám ơn em một thời xuân
Giờ còn đâu mà mong,
Cho chút duyên nghe còn ấm

Bài tình ca mùa Đông
Hát mãi đôi môi lạnh câm
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai,
Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy …

Trầm Tử Thiêng

(English Version)

Winter’s Love Song

Winter’s love song is what I sing late on a frosty night.
I always yearn for your love, but you are still so far away.
We have promised to weather the storm of life together.
I try to step assuredly but how slow my legs are!

When you no longer cherish our meetings, I know you won’t wait for me.
More winter is on the way and there is much snow softly falling on the mountains.
The rain brings a flood of memories tonight.
I catch the last raindrops of the fading season.

How soothing the music of the winter night is!
Reminding me of our sweet love,
I am grateful for the time we had together.
But now I have nothing to look forward to,
Not even a glimmer of passion.

Winter’s love song falls gently from my chilly lips.
I ask my heart to let the pain subside.
So why am I still filled with so much longing for you day after day?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song
“Bài Tình Ca Mùa Đông” Of Musician Trầm Tử Thiêng.

One response to “Bài Tình Ca Mùa Đông – Winter’s Love Song”

  1. Bà Tám says :

    Tango bao giờ cũng hấp dẫn cả.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: