Archive | November 26, 2017

Jane Eyre (Chapter 6 – XIII – XIV – XV)

Jane Eyre Charlotte Bronte Chương 11 ÔNG ROCHESTER Theo lệnh của bác sĩ , tối hôm đó ông chủ phải đi ngủ sớm, và sáng hôm sau, ông dậy trưa. Khi ông xuống nhà dưới, ông có khối việc phải làm. Người quản lý bất động sản cho ông đến gặp ông . Những người […]