Archive | November 25, 2017

Jane Eyre (Chapter 5 – XI – XII)

Jane Eyre by Charlotte Bronte Chương 9 Ở THORNFIELD HALL Thật khó mà tưởng tượng được sự thể xảy ra có dễ chịu cho một nữ gia sư khi đến nhận việc không . Khi tôi đến Thornfield Hall sau một cuộc hành trình dài thì trời đã tối. Ngôi nhà thấp, dài chìm trong […]