Archive | November 24, 2017

Jane Eyre (Chapter 4 – IX – X)

Jane Eyre Charlotte Bronte Chương 7 HELEN Nhưng Lowood đã thay đổi theo mùa. Cuối cùng rồi mùa xuân cũng đến, muôn hoa đua nở vào thángTư. Nào là huệ rừng, hoa tai mèo màu tím, hoa tử la-lan hình mắt màu vàng. Vào những chiều thứ năm (nghỉ nửa ngày), chúng tôi còn tìm […]

Jane Eyre (Chapter 3)

Jane Eyre Chương 5 Một Bài Học Hóc Búa Charlotte Bronte Học kỳ một của tôi ở Lowood trôi qua như dài một thế hệ .Tôi hết sức khó khăn trong việc làm quen với những luật lệ mới và những bài học, nhưng nỗi lo sợ thất bại triền miên của tôi cứ làm […]