Archive | November 23, 2017

Jane Eyre (Chapter 2)

Jane Eyre Charlotte Bronte Chương 3 TÔI  TỪ GIÃ GATESHEAD Sau buổi nói chuyện với ông Llyod , tôi vững tâm trở lại và tình trạng sức khỏe của tôi dần dà phục hồi. Một sự đổi thay đang đến gần, tôi háo hức đợi chờ trong yên lặng. Nhưng chuyện có vẻ chậm chạp; […]