Archive | November 22, 2017

Jane Eyre (Chapter 1)

Jane Eyre Charlotte Bronte Chương 1 Ở GATESHEAD HALL Gió lạnh mùa đông mang theo những áng mây đen và mưa tầm tã, đến nỗi chẳng ai nghĩ đến chuyện đi ra ngoài . Tôi chẳng bao giờ đi đâu xa , nên cảm thấy thích thú vào những buổi chiều se lạnh như thế […]