Archive | November 13, 2017

Cái Ghim – The Double Pins

Cái ghim Guy De Maupassant Bạn yêu quý của tôi, bọn đàn bà mới hiểm độc làm sao! – Sao bạn lại nói thế? – Vì họ đã chơi tôi một vố rất tệ. – Chơi cậu? – Phải, chơi tôi. – “Họ” hay chỉ một người thôi? – Hai cùng một lúc. – Hai […]