Archive | November 12, 2017

Hai Mươi Năm Sau – After Twenty Years

Hai Mượi Năm Sau Truyện ngắn O’Henry Người cảnh sát đi tuần ngược lên đại lộ một cách oai nghiêm. Vẻ oai nghiêm cố hữu chứ không phải để phô trương vì chẳng mấy ai chứng kiến. Lúc này mới chỉ gần mười giờ đêm, nhưng những cơn gió lạnh kèm hơi mưa làm cho […]