Archive | November 10, 2017

Đêm Noel – Christmas Eve

Đêm Noel Guy De Maupassant ” Rề-vây-dông! Rề-vây-dông! A, không đâu, tôi sẽ không mở tiệc Rê-vây-dông đâu!” Anh chàng to con Henri Templier nói câu đó với giọng giận dữ, làm như ai bắt hắn làm điều gì xấu xa bỉ ổi không bằng. Mấy người kia liền cười hỏi:”Sao tự nhiên cậu lại […]