Archive | November 8, 2017

Đứa Con – A Wedding Gift

Đứa Con Guy De Maupassant Từ lâu Jacques Bourdillère đã thề không bao giờ cưới vợ. Nhưng mùa hè năm đó lúc đi tắm biển anh bất ngờ đổi ý. Một buổi sáng lúc đang nằm dài trên cát ngắm nhìn những người đẹp từ dưới nước bước lên bờ, anh bỗng chú ý đến […]

Chiều Một Mình Qua Phố – I Cross The Road Alone In The Afternoon

Chiều một mình qua phố Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên. ĐK Chiều qua bao […]