Archive | November 1, 2017

Hiện Hình – The Appiration

Hiện hình Truyện ngắn của Maupassant (1850-1893) Một buổi tối trong một khách sạn cổ kính ở đường Grenelle.Sau bữa tiệc thân mật, mọi người đang bàn về sự tạm giam, nhân nói đến một vụ kiện vừa xẩy ra. Mỗi người kể một chuyện mà họ khẳng định là chuyện thật. Lúc đó hầu […]

Mái Tóc – A Tress Of Hair

Mái Tóc Guy De Paumassant Những bức tường nhà thương điên hoàn toàn trần trụi, chỉ được sơn một lớp vôi. Một cái cửa sổ hẹp có song sắt, và được đặt tít trên cao để người điên không thể với tới được, chiếu vào trong căn phòng bé tí một ánh sáng buồn thảm; […]