Rừng Xưa Đã Khép – The Secret Ancient Forest

Rừng Xưa Đã Khép

Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô.
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa.
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về.
Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ.

Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi.
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây.
Rừng thu thay lá mưa bay buồn rầu.
Rừng đông buốt giá mưa bay dạt dào.

Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu.
Ta vẫn mong em về đây cho đời đầy cuộc vui .Mùa xuân đã đến em hãy quay về.
Rừng xưa đã khép em hãy ra đi.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

 

The Secret Ancient Forest

 

I see you in a previous life holding a stalk of hay.
I see you crying while the rain is falling in the evening forest.
The leaves of the autumn forest become withered,
Yet, you still have not returned home.
As the wind blows strongly from the east forest,
There you are standing alone.

I see you in a previous life under a lonely sun.
I see you singing while the clouds are floating above the evening forest.
The young leaves of the autumn forest turn brown.
The clouds are drifting mournfully.
The east forest is covered in frost.
The clouds are brimming with rain.

I still wait for you each lonely day.
I still hope you will join me for a life full of joy.
Spring has arrived, please come back to me.
The ancient forest is sealed, please come home.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Rừng Xưa Đã Khép” Of Musician Trịnh Công Sơn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: