Archive | October 28, 2017

Rừng Xưa Đã Khép – The Secret Ancient Forest

Rừng Xưa Đã Khép Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa. Rừng thu lá úa em vẫn chưa về. Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ. Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi. Ta thấy […]