Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng – My Lullaby

Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

 

Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm

Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn
Nên mãi ru thêm ngàn năm

Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời
Nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi…

Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên
Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm…

Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
Vào trời lãng quên
Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm…

Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai…

Trịnh Công Sơn

(English Version)

My Lullaby

I have whispered to you for thousands of years,
Floating on the somber cascade of your hair.
Your delicate fingers have caressed me over a thousand years.
The season of rebirth comes with your elegant fingers,
So I have comforted you for more than a thousand years.

I have whispered to you for thousands of years,
On every inch of your sweet soft lips.
Your hands have been polished for more than a thousand years.
I often remember you getting angry.
So I have soothed you for more than a thousand years.

Please rest and let the rain lull you to sleep.
Your fertile hands nurture new life.
Let us nourish the whole of human life.
Spring has just arrived, let me repent forever.

I have whispered to you for thousands of years,
On each of your nimble slim fingers.
I have stroked your dainty hands for thousands of years.
All our sufferings will have been forgotten,
Your silhouette will float and drift away for thousands of years.

I have whispered to you for thousands of years,
To warm your pink cheeks.
Your hands led me to our golden country.
When we go to Heaven, we will forget.
Your hair is like an ancient sky which has endured for over a thousand years.

My lullaby will resound throughout the heavens.
The season of rebirth will pass quickly.
I have whispered to you patiently.
My lullaby is eternal,
My lullaby will be sung forever.
I have caressed you for thousands of years.
I have soothed you for all my life.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng” Of Musician Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: