Archive | October 22, 2017

Bàn Tay – The Hand

Bàn Tay Guy De Maupassant Họ xúm quanh ông dự thẩm Bermutier.Ông ta đang cho ý kiến về vụ án bí ẩn ở Saint –Cloud. Cả tháng nay vụ ám sát không được làm sáng tỏ khiến cả thành phố Paris xôn xao.Chẳng ai hiểu được chút gì cả. Ông Bermutier đứng nói, lưng dựa […]