Archive | October 18, 2017

Phía Bên Kia Của Tháp Babel – The Other Side Of The Tower Of Babel

Phía Bên Kia Của Tháp Babel Tôi đã mất cả buổi sáng để giải thích là tôi quan tâm đến cư dân trong vùng quê hơn là bảo tàng và giáo đường, và, do vậy, tốt hơn là chúng ta nên đi chợ. Họ bảo tôi rằng hôm nay cả nước nghỉ lễ và chợ […]

Bà Hermet – Madame Hermet

Bà Hermet Guy de Maupassant Những người điên thường hấp dẫn tôi. Những kẻ do sống trong thế giới bí ẩn của những giấc mơ kỳ quặc, trong áng mây mù dày đặc của sự rồ dại, tại nơi đây, mọi thứ họ đã thấy trên đời, mọi cái họ đã yêu quý, họ đã […]