Archive | October 16, 2017

Lời Thú Tội – A Father’s Confession

Lời Thú Tội Guy de Maupassant Tất cả người dân hạt Véziers-le- Réthel đã đi theo đoàn đưa tang ông Badon- Leremincé, và những lời cuối cùng trong điếu văn của đại diện địa phương vẫn còn in đậm trong ký ức mọi người: ” Ít nhất, ông ấy là một người trung thực! Vâng, […]