Archive | October 10, 2017

Ngôi Mộ – The Grave

Ngôi mộ Guy De Maupassant Ngày mười bảy tháng bảy năm một ngàn tám trăm tám mươi ba, lúc hai giờ rưỡi sáng, người bảo vệ khu nghĩa trang Be1ziers, sống trong ngôi chòi nhỏ cuối bãi tha ma bị đánh thức bởi tiếng ăng ẳng của con chó đang bị nhốt trong bếp. Ông […]

Cái Thùng Con – The Little Cask

Cái thùng con Guy de Maupassant Chủ quán Si-cô, bán hàng ăn ở Ê-prơ-vin, dừng xe trước trại của mụ Magloarơ. Đó là một gã cao lớn trạc bốn mươi tuổi, đỏ đắn, bụng phệ, nghe đồn là ranh ma. Gã buộc ngựa vào cọc hàng rào, rồi vào trong sân. Gã có chút tài […]