Archive | October 9, 2017

Người Đã Khuất – Death

Người Đã Khuất Guy De Maupassant Tôi đã yêu nàng đắm đuối! Vì sao người ta yêu? Có kỳ quặc chăng, khi trên đời ta chỉ nhìn thấy có một người, trong đầu óc chỉ có một ý nghĩ, trong lòng chỉ có một ao ước và trong miệng chỉ có một cái tên: cái […]

Trên Biển – At Sea

Trên biển Guy de Maupassant Gần đây người ta đọc thấy trong các báo những dòng sau đây: BULÔNHƠ-XUYAR-ME1, 22 tháng giêng – người ta viết cho chúng tôi. “Một tai họa khủng khiếp vừa giáng lên đầu dân đi biển vốn đã đau khổ từ hai năm nay. Chiếc tàu đánh cá do ông […]