Archive | October 7, 2017

Sáng Trăng – Clair De Lune

Sáng Trăng Guy De Maupassant Ông ta rất hợp với cái tên trận mạc của mình, tu viện trưởng Marignan. Đó là một tu sỹ gầy gò, cao lớn cuồng tín, tâm hồn luôn luôn bồng bột phấn khích, nhưng ngay thẳng. Mọi tín ngưỡng của ông đều cố định, không hề dao động. Ông […]