Archive | October 3, 2017

Một Đứa Con – The Son

MỘT ĐỨA CON  Guy De Maupassant Đôi bạn già dạo chơi trong vườn nở đầy hoa, giạt giào sức sống giữa mùa xuân vui tươi. Một người là thượng nghị viên, còn người kia là viện sĩ Hàn lâm viện Pháp, cả hai đều đạo mạo, có đầy đủ lý luận rất hợp lý và […]