Như Cánh Vạc Bay – A Flying Crane

Như Cánh Vạc Bay

Tác giả: Trịnh Công Sơn 

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.

(English Version)

A Flying Crane

Is the sunlight as crimson as your lips?
Is the rain as forlorn as your eyes?
Your hair, every fine tiny strand,
Comes to life like waves crashing.

 
The wind rejoices to blow in your hair,
While the wrathful clouds rest on your shoulders.
Your shoulders are so slender and delicate,
Like the crane soaring into the distant horizon.

 
Does the sunlight feel jealous of your ruby lips?
Does the melancholy rain fill your clear eyes?
From the moment I walk you home,
We know that we will be a thousand miles apart.

 
The streams caress your every step.
The leaves sing from your fragrant palms.
The leaves turn dry as they linger,
Like human life in its eternal gloom.

 
Are your days filled with joy there?
Are the skies bright blue?
I have seen a thousand mournful tears,
Dropping into the clear glistening lake.

 

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Như Cánh Vạc Bay” Of Trịnh Công Sơn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: