Archive | September 27, 2017

Những Lá Thư Của Nàng – Her Letters

Những Lá Thư Của Nàng  Kate Chopin Nàng ra lệnh rằng không muốn mọi thứ bị xáo trộn và khóa sập cửa phòng. Căn nhà thật tĩnh lặng. Mưa cứ đều đặn tuôn ra từ vòm trời nặng trịch không một tia chớp, không vết nứt, không lời hứa hẹn. Một thanh củi lửa rực […]