Archive | September 26, 2017

Cái Mề Đay Lồng Ảnh – The Locket

  Cái Mề Đay Lồng Ảnh Kate Chopin Một đêm mùa thu có mấy người đàn ông tụ tập quanh một bếp lửa trên một triền đồi. Họ thuộc một chi đội thuộc lực lượng liên bang đang chờ lệnh hành quân. Những bộ quân phục xám của họ đã sờn trước thời hạn. Một […]

Thư Tình Gừi Một Người – The Love Letters (13)

Thư Tình Gửi Một Người (13) Tác giả: Trịnh Công Sơn 28/10/1964 Buổi sáng. Sương trắng bạc đầu cỏ. Những lưới nhện cũng làm bằng sương. Tiếng im vắng đã rơi xuống mênh mông. Anh đi. Trên con đường sẽ lạnh. Anh hút pipe và sương sẽ mắc vào tóc vào râu anh. Tragique! Ánh […]