Archive | September 6, 2017

Thư Tình Gửi Một Người – The Love Letters (11)

Thư Tình Gửi Một Người (11) Tác giả: Trịnh Công Sơn Blao 26/10/1964 Dao Ánh của buổi chiều anh ngồi từ căn phòng này nhìn ra đồi cỏ buồn thảm và đám mây xám đã phủ lấp như một vòm hầm tối. Trên đỉnh núi thì một vòng mây trắng quyện chung quanh. Sao anh […]