Archive | September 5, 2017

Thư Tình Gửi Một Người (10) – The Love Letters (10)

Thư Tình Gửi Một Người (10) Tác giả: Trịnh Công Sơn Blao 23/10/1964 Ánh Dao, Ánh Dao, Ánh Dao, Ánh Dao, Buổi chiều anh thức dậy cùng nỗi buồn khô thường trực sống chung với anh từ bao lâu. Anh lại nhìn con đường khô im quen thuộc, bụi cỏ và những người Thượng gánh […]